Materiały POS

​​
Punkty sprzedaży są bardzo ważnym miejscem ekspozycji reklam. Specyfika tych miejsc zmusza do stosowania rozwiązań lekkich i kompaktowych, które nie utrudniają działania placówki handlowej
i pozwalają zachować porządek ekspozycji. Stosujemy zarówno formy kartonowe jak
z tworzyw sztucznych: od małych zawieszek produktowych po wysokie standy podłogowe.

Copyright by agencja reklamowa Avanti, 2018