LIDIA RASZTAWICKA

managing director

Założyciel agencji. Wieloletnie doświadczenie w sieciowych agencjach globalnych i polskich. Doskonała znajomość rynku reklamowego oraz umiejętność błyskawicznego reagowania na potrzeby klientów. Wyczucie marketingowei solidna wiedza o rynku.

LIDIA RASZTAWICKA

managing director

Założyciel agencji.
Wieloletnie doświadczenie
w sieciowych agencjach globalnych i polskich. Doskonała znajomość
rynku reklamowego oraz umiejętność błyskawicznego reagowania na potrzeby klientów. Wyczucie marketingowe i solidna wiedza o rynku.

ZESPÓŁ

Copyright by agencja reklamowa Avanti, 2018